Statuten en reglement

Op deze pagina vind je zo'n beetje alle officiële aangelegenheden die de vzw aanbelangen, zoals de doelstellingen van de vereniging en links naar de volledige statuten en het huishoudelijk reglement.

Maatschappelijk doel

De vereniging stelt zich de opwaardering van het gezelschapsspel in al zijn facetten tot doel en wenst daarbij in het bijzonder de recreatieve, pedagogische, culturele en sociale aspecten ervan te benadrukken.

Zij zal trachten zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met een ruim assortiment van eigentijdse en klassieke gezelschapsspelen. Bedoeld zijn bord-, kaart-, dobbel- en behendigheidsspelen in de traditionele zin en waarvoor het fysieke samenkomen van de deelnemers vereist is.

Statuten

De volledige statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2008 en zijn te raadplegen via onderstaande link.

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/09/12/08147539.pdf

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van FORUM-Federatie vzw wordt momenteel volledig herzien. Van zodra dit werk is afgerond, kan je het hier raadplegen.

Spellenclub aansluiten

Wil je weten hoe FORUM-Federatie vzw jou kan helpen bij het oprichten en uitbouwen van een spellenclub, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en een kennismakingsgesprek.

Wetenswaardig

Van 1998 tot in het najaar van 2008 bestond FORUM-Federatie. Op dat moment werden alle activiteiten overgeheveld naar de nieuw opgerichte vereniging zonder winstoogmerk, dit vooral met oog op het verzekeren van de toekomst van de eigen spellenbeurs.

Op onze kenningsmakingspagina en tijdlijn vind je meer interessante weetjes uit de rijke geschiedenis van onze vereniging.